Jedinečným prístupom k úspešnému predaju

Tag archives: rezervačná zmluva

Už sme si vybrali, čo teraz? Alebo mám podpísať rezervačnú zmluvu?

rezervačná zmluva

Máme podpísať rezervačnú zmluvu?

Tak sa to konečne podarilo! Po niekoľkých obhliadkach nehnuteľností ste konečne našli tú Pravú nehnuteľnosť..

Oznámili ste Vaše konečné rozhodnutie realitnej kancelárii a tá od vás požaduje zaplatenie zálohy a podpísanie nejakej rezervačnej zmluvy… Máte pochybnosti o čo ide?

V tomto blogu Vám vysvetlím, čo je to rezervačná zmluva a rezervačný poplatok.

Celý článok →